The BizTEC Experience by Eitan Vesely, Co-founder and CEO of Deepsense

לכל מי שחושב להרשם לביזטק אבל עדיין מתלבט:
אנחנו שני יזמים בעלי רקע טכנולוגי חזק. השתתפנו בתחרות בשנת 2015 ובמבט לאחור עצם ההשתתפות סייע רבות הן במישירין והן בעקיפין בעיצוב ובהאצה משמעותית של המיזם.
במישרין – הוצמד לנו מנטור עתיר נסיון, שבא מעולם תוכן קרוב לזה בו אנו פועלים היום. בסוף התחרות החלטנו כולנו כי אותו מנטור ישתלב באופן פעיל בחברה והיום הוא חלק בלתי נפרד מצוות היזמים.
בעקיפין – ההיכרות, החשיפה, החיבור עם משקיעים סייעו רבות בתהליך הגיוס ובימים אלו ממש אנחנו במגעים מתקדמים להשקעה עם קרן שפגשנו בעזרת אנשי ביזטק והטכניון.

שורה תחתונה – התכנים וההרצאות, הצוות, החברות המשתתפות ומערכת הקשרים של הטכניון הופכות את ההשתתפות בתחרות לעשייה והתקדמות משמעותית והכי חשוב – בכיף !

אל תחשבו פעמיים – תרשמו!

Eitan Vesely is the Co-founder and CEO of Deepsense – team that arrived to 2nd place at BizTEC 2015 competition